Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SAMOBOR Ul. Bleiburških žrtava 1945/1 KONZUM Krunoslav Znika 091/3366-507 Samobor, Josipa Jelačića 7 krunoslav.znika@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Katarina Žitković 1998 5163
Lovro Zovko 2003 6541
Anamarija Hribar 1998 5881
Grigor Ilić 1999 6441
Petar Znika 2003
Klara Znika 2001 6831
Zara Ilić 2003 6829
Lana Gracin 2005 7457
Ana Znika 2006 7200
Pavao Jozić 1994 5393
Dario Ilijić
Tomislav Glad 1954 4500