Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK STUBICA Donja Stubica, Toplička cesta 27 Dvorana Osnovne škole Nikola Gospočić 095/393-9466
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Nikola Gospočić
David Gospočić
Dominik Sačer
Dominik Ladišić