Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK DUGA RESA Zvečaj 13, Duga Resa Dvorana Zvečaj Josip Trupković 099/277-6301 Donji Zvečaj 36a
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Ivan Škrtić 1996 5187
Tomislav Špehar 1998 4749
Petar Mačešić 1961 5145
Bruno Gojak 1999 5636
Ana Fudurić 1991 5192
Samanta Maležić 1993 4511
Dario Fudurić 1994 5633
Mirko Rajčević 1952 384
Marko Tomičić 1988 3486
Mihajlo Matijević 1954 4550
Ana Maria Erdeljac 2003 7127
Darko Šomen
Damir Knežić
Žarko Valentić
Alen Pušić