Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK CRIKVENICA Crikvenica, Kotorska bb Gradska sportska dvorana Dubravka Pobor 051/242-833 091/525-1451 Vinodolska 18b, Crikvenica dubravka.pobor@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Tea Božičković
Elena Košuljandić
Iva Košuljandić
Maja Šuman
Nives Macukić
Vanja Kosagov
Patricija Tomljanović
Dijana Pećanić
Marta Vukelić
Mia Radaković