Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SV. NEDELJA-NOVAKI Rakitje, Školska 4 Rakitje, Školska 4 Hrvoje Mihalić 099/2417-563
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Hrvoje Mihalić 1990 4476
Davor Bilić 1966 865
Martina Brglez 1992 3425
Lucija Mamić 1997 4239
Lucija Ljubej 1997 5337
Lucija Mandić 1996 4582
Ilija Tomić 1953 5531
Matko Ladović 1992 4475
Mirela Šikoronja 1969 310
Ivan Šikac 2000 7605
Luka Kantoci 1989 3529
Antun Čurin 2001 5371
Radovan Kavur
Tin Poljak
Martina Milošević
Jana Kovačević
Mihael Mihoković