Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK ZABOK III Matije Gupca 57, Zabok Dvorana Elektre Ivica Vrančić 098/9533-110 Matije Gupca 156, Zabok veks39@hotmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Ivan Tuđa 2001 6731
Roko Rožić 2004 6389
Tin Grabrovečki 2004 7312
Luka Kramarić 2005 7313
Karlo Krznar 2004 8013
Petar Bašić 2003 7781
Luka Iveković 2002 7950