2. kolo, 13. utakmica - 22.10.2011.
# STK ZAGOREC STK SESVETESet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Igor Dolovčak Y Tomislav Osojnik 11 : 1 11 : 5 11 : 4 : : 33 : 10 3 : 0 1 : 0
2 B Krešimir Puljko X Mario Kalac 11 : 2 11 : 4 11 : 7 : : 33 : 13 3 : 0 2 : 0
3 C Krešimir Maras Z Josip Grgić 11 : 2 11 : 5 11 : 2 : : 33 : 9 3 : 0 3 : 0
4 PAR Krešimir Puljko & Igor Dolovčak PAR Tomislav Osojnik & Mario Kalac 11 : 9 11 : 4 11 : 5 : : 33 : 18 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 50 12 : 0 4 : 0