6. kolo, 11. utakmica - 03.12.2011.
# STK MAKSIMIR STK BRCKOVLJANISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Anton Strmečki Y Tomislav Nagy 4 : 11 7 : 11 4 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B Aldo Moro X Luka Martinek 3 : 11 5 : 11 5 : 11 : : 13 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C Matija Nikolić Z Mislav Martinek 7 : 11 5 : 11 5 : 11 : : 17 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR Anton Strmečki & Aldo Moro PAR Tomislav Nagy & Mislav Martinek 1 : 11 6 : 11 4 : 11 : : 11 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 56 : 132 0 : 12 0 : 4