10. kolo, 10. utakmica - 10.03.2012.
# STK MARATHON STK BRCKOVLJANISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Tomislav Fot Y Luka Martinek 3 : 11 1 : 11 3 : 11 : : 7 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B Dominik Damjanović X Tomislav Nagy 3 : 11 1 : 11 3 : 11 : : 7 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C Z Mislav Martinek 1 : 11 2 : 11 3 : 11 : : 6 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR Tomislav Fot & PAR Luka Martinek & Tomislav Nagy 3 : 11 3 : 11 2 : 11 : : 8 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 28 : 132 0 : 12 0 : 4