4. kolo, 8. utakmica - 05.11.2011.
# STK DUGA RESASTK ZABOKSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Ana Fudurić Y Mia Rasonja 7 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 7 : 40 : 30 3 : 1 1 : 0
2 B Ana Murat X Karla Fruk 11 : 5 7 : 11 11 : 5 7 : 11 11 : 8 47 : 40 3 : 2 2 : 0
3 C Samanta Maležić Z Jana Šeb 11 : 5 11 : 9 11 : 6 : : 33 : 20 3 : 0 3 : 0
4 PAR Ana Fudurić & Samanta Maležić PAR Karla Fruk & Mia Rasonja 11 : 6 6 : 11 11 : 8 6 : 11 7 : 11 41 : 47 2 : 3 3 : 1
5 A Ana Fudurić X Karla Fruk 7 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 8 11 : 8 45 : 43 3 : 2 4 : 1
UKUPNO 206 : 180 14 : 8 4 : 1