5. kolo, 6. utakmica - 26.11.2011.
# STK DR. ČASL STK DUGA RESASet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Lea Rakovac Y Ana Murat 11 : 3 11 : 6 11 : 2 : : 33 : 11 3 : 0 1 : 0
2 B Sara Mikac X Samanta Maležić 11 : 6 11 : 9 11 : 5 : : 33 : 20 3 : 0 2 : 0
3 C Paula Markati Z Ana Fudurić 11 : 7 11 : 6 11 : 5 : : 33 : 18 3 : 0 3 : 0
4 PAR Ivana Tubikanec & Lea Rakovac PAR Ana Fudurić & Samanta Maležić 11 : 3 11 : 5 11 : 2 : : 33 : 10 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 59 12 : 0 4 : 0