6. kolo, 8. utakmica - 03.12.2011.
#STK ZABOK STK DR. ČASLSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Klara Cakol Y Lea Rakovac 6 : 11 5 : 11 3 : 11 : : 14 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B Karla Fruk X Ivana Tubikanec 5 : 11 8 : 11 5 : 11 : : 18 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C Mia Rasonja Z Paula Markati 6 : 11 5 : 11 3 : 11 : : 14 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR Karla Fruk & Mia Rasonja PAR Lea Rakovac & Ivana Tubikanec 3 : 11 7 : 11 11 : 7 5 : 11 : 26 : 40 1 : 3 0 : 4
UKUPNO 72 : 139 1 : 12 0 : 4