7. kolo, 5. utakmica - 04.02.2012.
# STK DR. ČASL STK MARATHONSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Paula Markati Y Matea Hron 11 : 8 11 : 2 11 : 4 : : 33 : 14 3 : 0 1 : 0
2 B Lea Rakovac X Maja Šuman 11 : 5 11 : 1 11 : 6 : : 33 : 12 3 : 0 2 : 0
3 C Sara Mikac Z Alisa Pavlinec 11 : 5 11 : 8 11 : 9 : : 33 : 22 3 : 0 3 : 0
4 PAR Ivana Tubikanec & Lea Rakovac PAR Martina Švarbić & Alisa Pavlinec 11 : 5 11 : 4 11 : 8 : : 33 : 17 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 65 12 : 0 4 : 0