11. kolo, 6. utakmica - 24.03.2012.
# STK DUGA RESA STK DR. ČASLSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Sanda Škrtić Y Lea Rakovac 6 : 11 8 : 11 11 : 5 9 : 11 : 34 : 38 1 : 3 0 : 1
2 B Samanta Maležić X Sara Mikac 10 : 12 7 : 11 5 : 11 : : 22 : 34 0 : 3 0 : 2
3 C Ana Fudurić Z Paula Markati 4 : 11 11 : 13 7 : 11 : : 22 : 35 0 : 3 0 : 3
4 PAR Ana Fudurić & Samanta Maležić PAR Lea Rakovac & Paula Markati 8 : 11 11 : 8 5 : 11 6 : 11 : 30 : 41 1 : 3 0 : 4
UKUPNO 108 : 148 2 : 12 0 : 4