12. kolo, 4. utakmica - 07.04.2012.
# STK MARATHONSTK ZABOKSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Laura Jerman Y Karla Fruk 11 : 4 11 : 4 11 : 2 : : 33 : 10 3 : 0 1 : 0
2 B Alisa Pavlinec X Klara Cakol 11 : 9 5 : 11 5 : 11 9 : 11 : 30 : 42 1 : 3 1 : 1
3 C Morana Česnik Z Mia Rasonja 11 : 6 11 : 4 11 : 5 : : 33 : 15 3 : 0 2 : 1
4 PAR Morana Česnik & Laura Jerman PAR Klara Cakol & Karla Fruk 11 : 6 11 : 5 11 : 8 : : 33 : 19 3 : 0 3 : 1
5 A Laura Jerman X Klara Cakol 11 : 8 11 : 4 13 : 15 11 : 4 : 46 : 31 3 : 1 4 : 1
UKUPNO 175 : 117 13 : 4 4 : 1