12. kolo, 8. utakmica - 07.04.2012.
# STK DR. ČASLSTK ZABOKSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Lea Rakovac Y Karla Fruk 11 : 9 11 : 4 11 : 2 : : 33 : 15 3 : 0 1 : 0
2 B Sara Mikac X Klara Cakol 11 : 9 11 : 4 12 : 10 : : 34 : 23 3 : 0 2 : 0
3 C Paula Markati Z Mia Rasonja 11 : 7 12 : 10 11 : 9 : : 34 : 26 3 : 0 3 : 0
4 PAR Lea Rakovac & Sara Mikac PAR Karla Fruk & Klara Cakol 11 : 4 12 : 10 11 : 7 : : 34 : 21 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 135 : 85 12 : 0 4 : 0