7. kolo, 4. utakmica - 02.02.2013.
# GSTK ZAGREB IV HASTK MLADOSTSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Luka Ercegović Y Ivan Culjak 11 : 5 11 : 6 11 : 6 : : 33 : 17 3 : 0 1 : 0
2 B Filip Borovnjak X Jakov Jakelić 14 : 12 9 : 11 9 : 11 3 : 11 : 35 : 45 1 : 3 1 : 1
3 C Lovro Zovko Z Adrian Ambroz 11 : 6 11 : 3 11 : 2 : : 33 : 11 3 : 0 2 : 1
4 PAR Filip Borovnjak & Lovro Zovko PAR Ivan Culjak & Jakov Jakelić 7 : 11 12 : 14 5 : 11 : : 24 : 36 0 : 3 2 : 2
5 A Luka Ercegović X Jakov Jakelić 8 : 11 8 : 11 11 : 7 7 : 11 : 34 : 40 1 : 3 2 : 3
6 C Lovro Zovko Y Ivan Culjak 11 : 3 13 : 11 11 : 7 : : 35 : 21 3 : 0 3 : 3
7 B Filip Borovnjak Z Adrian Ambroz 11 : 2 11 : 3 11 : 6 : : 33 : 11 3 : 0 4 : 3
UKUPNO 227 : 181 14 : 9 4 : 3