11. kolo, 1. utakmica - 30.03.2013.
# GSTK ZAGREB IV STK ZABOK IISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Lovro Zovko Y Luka Cvetko 11 : 9 11 : 8 11 : 7 : : 33 : 24 3 : 0 1 : 0
2 B Dan Udier X Ivan Tuđa 7 : 11 8 : 11 11 : 6 13 : 11 14 : 12 53 : 51 3 : 2 2 : 0
3 C Filip Borovnjak Z Ivan Tršinski 9 : 11 11 : 9 11 : 7 11 : 13 14 : 12 56 : 52 3 : 2 3 : 0
4 PAR Filip Borovnjak & Lovro Zovko PAR Ivan Tršinski & Ivan Tuđa 11 : 7 11 : 8 11 : 5 : : 33 : 20 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 175 : 147 12 : 4 4 : 0