5. kolo, 10. utakmica - 05.12.2009.
# STK SAMOBOR STK REMETESet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Hrvoje Mihalić Y Miroslav Magdalenić 10 : 12 14 : 12 11 : 5 11 : 7 : 46 : 36 3 : 1 1 : 0
2 B Hrvoje Nesanović X Ivor Grantverger 8 : 11 4 : 11 9 : 11 : : 21 : 33 0 : 3 1 : 1
3 C Krunoslav Znika Z Vjekoslav Kobeščak 7 : 11 11 : 6 11 : 9 9 : 11 11 : 4 49 : 41 3 : 2 2 : 1
4 PAR Hrvoje Mihalić & Hrvoje Mihalić PAR Ivor Grantverger & Miroslav Magdalenić 6 : 11 7 : 11 7 : 11 : : 20 : 33 0 : 3 2 : 2
5 A Hrvoje Mihalić X Ivor Grantverger 13 : 15 7 : 11 11 : 9 11 : 7 6 : 11 48 : 53 2 : 3 2 : 3
6 C Krunoslav Znika Y Miroslav Magdalenić 8 : 11 11 : 8 11 : 7 11 : 6 : 41 : 32 3 : 1 3 : 3
7 B Hrvoje Mihalić Z Vjekoslav Kobeščak 6 : 11 11 : 7 6 : 11 8 : 11 : 31 : 40 1 : 3 3 : 4
UKUPNO 256 : 268 12 : 16 3 : 4