6. kolo, 6. utakmica - 08.11.2014.
# GSTK ZAGREB III STK V. GORICA-STANFAR IIISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
UKUPNO 0 : 132 0 : 12 0 : 4