8. kolo, 2. utakmica - 27.02.2010.
# STK TIS STK REMETESet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Miro Pavlinić-Bartol Y Ivor Grantverger 11 : 1 11 : 3 11 : 3 : : 33 : 7 3 : 0 1 : 0
2 B Zvonko Leskovar X Miroslav Magdalenić 5 : 11 4 : 11 6 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 1 : 1
3 C Aleksandar Maslovara Z Vjekoslav Kobeščak 11 : 7 11 : 9 11 : 4 : : 33 : 20 3 : 0 2 : 1
4 PAR Miro Pavlinić-Bartol & Aleksandar Maslovara PAR Miroslav Magdalenić & Vjekoslav Kobeščak 11 : 5 11 : 3 11 : 9 : : 33 : 17 3 : 0 3 : 1
5 A Miro Pavlinić-Bartol X Miroslav Magdalenić 12 : 10 11 : 7 5 : 11 13 : 11 : 41 : 39 3 : 1 4 : 1
UKUPNO 155 : 116 12 : 4 4 : 1