11. kolo, 7. utakmica - 21.02.2015.
# STK SESVETESTK INKERSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Vladimir Kotarski Y Zvonko Leskovar 11 : 5 11 : 6 11 : 6 : : 33 : 17 3 : 0 1 : 0
2 B Luka Brekalo X Jerko Kronja 5 : 11 3 : 11 6 : 11 : : 14 : 33 0 : 3 1 : 1
3 C Ignacije Jurković Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 1
4 PAR Ignacije Jurković & Luka Brekalo PAR Jerko Kronja & Zvonko Leskovar 12 : 10 11 : 7 11 : 8 : : 34 : 25 3 : 0 3 : 1
5 A Vladimir Kotarski X Jerko Kronja 11 : 7 7 : 11 10 : 12 10 : 12 : 38 : 42 1 : 3 3 : 2
6 C Ignacije Jurković Y Zvonko Leskovar 12 : 10 11 : 5 11 : 7 : : 34 : 22 3 : 0 4 : 2
UKUPNO 186 : 139 13 : 6 4 : 2