14. kolo, 11. utakmica - 11.04.2015.
# STK V. GORICA-STANFAR III STK MARATHONSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Andi Smolčić Y Tomislav Fot 11 : 4 5 : 11 9 : 11 8 : 11 : 33 : 37 1 : 3 0 : 1
2 B Tian Smolčić X Martin Gojun 4 : 11 4 : 11 7 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C Karlo Javor Z Valentin Kolačko 11 : 8 11 : 4 11 : 7 : : 33 : 19 3 : 0 1 : 2
4 PAR Andi Smolčić & Karlo Javor PAR Tomislav Fot & Martin Gojun 14 : 12 5 : 11 7 : 11 11 : 9 2 : 11 39 : 54 2 : 3 1 : 3
5 A Andi Smolčić X Martin Gojun 7 : 11 17 : 15 6 : 11 11 : 7 11 : 6 52 : 50 3 : 2 2 : 3
6 C Karlo Javor Y Tomislav Fot 8 : 11 8 : 11 5 : 11 : : 21 : 33 0 : 3 2 : 4
UKUPNO 193 : 226 9 : 14 2 : 4