9. kolo, 6. utakmica - 13.03.2010.
#STK V. GORICA-STANFAR II STK SAMOBORSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Ante Jakić Y Krunoslav Znika 8 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 8 14 : 12 51 : 46 3 : 2 1 : 0
2 B Filip Grebenac X Hrvoje Mihalić 5 : 11 6 : 11 4 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 1 : 1
3 C Roberto Miković Z Hrvoje Nesanović 11 : 9 10 : 12 11 : 13 11 : 9 9 : 11 52 : 54 2 : 3 1 : 2
4 PAR Roberto Miković & Domagoj Šurina PAR Krunoslav Znika & Hrvoje Mihalić 11 : 7 15 : 13 11 : 9 : : 37 : 29 3 : 0 2 : 2
5 A Ante Jakić X Hrvoje Mihalić 3 : 11 15 : 17 4 : 11 : : 22 : 39 0 : 3 2 : 3
6 C Roberto Miković Y Krunoslav Znika 12 : 10 10 : 12 11 : 9 11 : 5 : 44 : 36 3 : 1 3 : 3
7 B Domagoj Šurina Z Hrvoje Nesanović 12 : 10 11 : 7 8 : 11 11 : 6 : 42 : 34 3 : 1 4 : 3
UKUPNO 263 : 271 14 : 13 4 : 3