7. kolo, 1. utakmica - 13.02.2016.
# GSTK ZAGREB II STK SV. NEDELJA-NOVAKISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Filip Borovnjak Y Hrvoje Mihalić 11 : 4 11 : 2 9 : 11 11 : 5 : 42 : 22 3 : 1 1 : 0
2 B Lovro Zovko X 11 : 8 14 : 12 11 : 9 : : 36 : 29 3 : 0 2 : 0
3 C Karlo Franjčec Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 0
4 PAR Filip Borovnjak & Karlo Franjčec PAR Hrvoje Mihalić & 5 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 8 10 : 12 45 : 49 2 : 3 3 : 1
5 A Filip Borovnjak X 11 : 8 11 : 8 6 : 11 11 : 8 : 39 : 35 3 : 1 4 : 1
UKUPNO 195 : 135 14 : 5 4 : 1