7. kolo, 5. utakmica - 13.02.2016.
#STK V. GORICA-STANFAR II STŠK DUGO SELO IISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Y Luka Dragun 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B X Roman Budek 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C Z Tomislav Nagy 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR & PAR Luka Dragun & Roman Budek 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 0 : 132 0 : 12 0 : 4