8. kolo, 3. utakmica - 20.02.2016.
#STK V. GORICA-STANFAR II STK ZAGORECSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Y Krešimir Puljko 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B X Igor Dolovčak 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C Z Dario Koprolčec 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR & PAR Igor Dolovčak & Krešimir Puljko 0 : 11 0 : 11 0 : 11 : : 0 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 0 : 132 0 : 12 0 : 4