12. kolo, 8. utakmica - 16.04.2016.
# STK SV. NEDELJA-NOVAKISTK V. GORICA-STANFAR IISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Hrvoje Mihalić Y 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 1 : 0
2 B Tomislav Turk X 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 0
3 C Radovan Kavur Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 0
4 PAR Tomislav Turk & Hrvoje Mihalić PAR & 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 0 12 : 0 4 : 0