11. kolo, 2. utakmica - 03.04.2010.
# STK TISSTK V. GORICA-STANFAR IISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Zvonko Leskovar Y Filip Grebenac 4 : 11 3 : 11 6 : 11 : : 13 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B Miro Pavlinić-Bartol X Ante Jakić 11 : 2 11 : 9 11 : 6 : : 33 : 17 3 : 0 1 : 1
3 C Ante Dražetić Z Roberto Miković 11 : 5 7 : 11 12 : 10 11 : 6 : 41 : 32 3 : 1 2 : 1
4 PAR Ante Dražetić & Miro Pavlinić-Bartol PAR Filip Grebenac & Roberto Miković 11 : 8 11 : 5 11 : 6 : : 33 : 19 3 : 0 3 : 1
5 A Zvonko Leskovar X Ante Jakić 11 : 6 3 : 11 11 : 13 11 : 13 : 36 : 43 1 : 3 3 : 2
6 C Ante Dražetić Y Filip Grebenac 11 : 7 11 : 7 11 : 7 : : 33 : 21 3 : 0 4 : 2
UKUPNO 189 : 165 13 : 7 4 : 2