11. kolo, 5. utakmica - 01.04.2017.
# STK TIS STK MARATHONSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Bruno Petek Y Filip Borovnjak 9 : 11 6 : 11 11 : 7 8 : 11 : 34 : 40 1 : 3 0 : 1
2 B Leon Benko X Roberto Miković 9 : 11 3 : 11 8 : 11 : : 20 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C Borna Petek Z Martin Gojun 10 : 12 7 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 9 50 : 47 3 : 2 1 : 2
4 PAR Bruno Petek & Borna Petek PAR Filip Borovnjak & Roberto Miković 10 : 12 11 : 8 10 : 12 11 : 7 7 : 11 49 : 50 2 : 3 1 : 3
5 A Bruno Petek X Tomislav Fot 11 : 6 11 : 9 11 : 6 : : 33 : 21 3 : 0 2 : 3
6 C Borna Petek Y Filip Borovnjak 11 : 6 9 : 11 5 : 11 6 : 11 : 31 : 39 1 : 3 2 : 4
UKUPNO 217 : 230 10 : 14 2 : 4