4. kolo, 5. utakmica - 17.11.2018.
# STK V. GORICA-STANFARSTK MAESTRALSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Martin Petrović Y 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 1 : 0
2 B Marko Habijanec X 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 0
3 C Karlo Javor Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 0
4 PAR Karlo Javor & Marko Habijanec PAR & 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 0 12 : 0 4 : 0