5. kolo, 3. utakmica - 01.12.2018.
#STK ZABOK STK SRDOČISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Mislav Posavec Y Neven Samac 9 : 11 6 : 11 5 : 11 : : 20 : 33 0 : 3 0 : 1
2 B Jakov Basa X Matija Hrelec 2 : 11 6 : 11 3 : 11 : : 11 : 33 0 : 3 0 : 2
3 C David Iveković Z Mario Divković 6 : 11 11 : 9 1 : 11 10 : 12 : 28 : 43 1 : 3 0 : 3
4 PAR Mislav Posavec & David Iveković PAR Neven Samac & Matija Hrelec 5 : 11 3 : 11 4 : 11 : : 12 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 71 : 142 1 : 12 0 : 4