11. kolo, 3. utakmica - 06.04.2019.
# STK SRDOČISTK ZABOKSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Neven Samac Y David Iveković 11 : 7 11 : 5 11 : 2 : : 33 : 14 3 : 0 1 : 0
2 B Matija Hrelec X Mislav Posavec 11 : 6 11 : 3 11 : 7 : : 33 : 16 3 : 0 2 : 0
3 C Mario Divković Z Ivan Tuđa 11 : 9 9 : 11 9 : 11 11 : 4 11 : 5 51 : 40 3 : 2 3 : 0
4 PAR Mario Divković & Matija Hrelec PAR David Iveković & Mislav Posavec 11 : 3 11 : 0 11 : 4 : : 33 : 7 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 150 : 77 12 : 2 4 : 0