12. kolo, 6. utakmica - 13.04.2019.
#STK ZABOK STŠK DUGO SELO IISet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A David Iveković Y Roko Meter 6 : 11 13 : 11 11 : 7 11 : 9 : 41 : 38 3 : 1 1 : 0
2 B Mislav Posavec X Luka Zlatkov 11 : 8 11 : 7 13 : 11 : : 35 : 26 3 : 0 2 : 0
3 C Jakov Tica Z Luka Dragun 11 : 8 11 : 7 12 : 14 11 : 5 : 45 : 34 3 : 1 3 : 0
4 PAR Mislav Posavec & Jakov Tica PAR Roko Meter & Luka Zlatkov 12 : 10 7 : 11 13 : 11 10 : 12 9 : 11 51 : 55 2 : 3 3 : 1
5 A David Iveković X Luka Zlatkov 3 : 11 10 : 12 9 : 11 : : 22 : 34 0 : 3 3 : 2
6 C Jakov Tica Y Roko Meter 7 : 11 11 : 3 4 : 11 11 : 2 9 : 11 42 : 38 2 : 3 3 : 3
7 B Mislav Posavec Z Luka Dragun 11 : 8 7 : 11 11 : 13 11 : 4 14 : 12 54 : 48 3 : 2 4 : 3
UKUPNO 290 : 273 16 : 13 4 : 3