11. kolo, 5. utakmica - 06.04.2019.
# STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK VRSARSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Martina Milošević Y Ana Švarc 11 : 5 5 : 11 7 : 11 4 : 11 : 27 : 38 1 : 3 0 : 1
2 B Lucija Ljubej X Marta Jurčević 4 : 11 5 : 11 11 : 9 4 : 11 : 24 : 42 1 : 3 0 : 2
3 C Lucija Mamić Z Martina Rioža 8 : 11 5 : 11 2 : 11 : : 15 : 33 0 : 3 0 : 3
4 PAR Martina Milošević & Lucija Ljubej PAR Marta Jurčević & Martina Rioža 8 : 11 2 : 11 8 : 11 : : 18 : 33 0 : 3 0 : 4
UKUPNO 84 : 146 2 : 12 0 : 4