12. kolo, 9. utakmica - 13.04.2019.
# STK ZAGOREC HASTK MLADOSTSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
1 A Igor Dolovčak Y 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 1 : 0
2 B Aron Štefanko X 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 2 : 0
3 C Hrvoje Puljko Z 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 3 : 0
4 PAR Igor Dolovčak & Hrvoje Puljko PAR & 11 : 0 11 : 0 11 : 0 : : 33 : 0 3 : 0 4 : 0
UKUPNO 132 : 0 12 : 0 4 : 0