2. kolo, 1. utakmica - 19.10.2019.
# STK URANIA STK V. GORICA-STANFARSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5BodoviSetoviSkor
UKUPNO 132 : 0 12 : 0 4 : 0