Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SAMOBOR Ul. Bleiburških žrtava 1945/1 KONZUM Krunoslav Znika 091/3366-507 Samobor, Josipa Jelačića 7 krunoslav.znika@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Krunoslav Znika 1968 5168
Luka Mateša 1999 5594
Katarina Žitković 1998 5163
Lovro Zovko 2003 6541
Anamarija Hribar 1998 5881
Grigor Ilić 1999 6441
Petar Znika 2003
Klara Znika 2001 6831
Lana Gracin 2005 7457
Ana Znika 2006 7200
Luka Kantoci 1989 3529
Alen Jalžabetić
Dario Ilijić
Tomislav Glad 1954 4500
Neva Gojković 8043
Ivana Medvedović 3879
Lucija Krnić