Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK STUBICA Donja Stubica, Toplička cesta 27 Dvorana Osnovne škole Nikola Gospočić 095/393-9466 spago2014@hotmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Karlo Franjčec 2001 6234
Nikola Gospočić
David Gospočić
Dominik Sačer
Dominik Ladišić
Marko Barić
Dorijan Gučin 8686
Martin Repar