Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SRDOČI Rijeka, Ante Modrušana 33 OŠ Srdoči
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Neven Samac 1986 2313
Matija Hrelec 1998 4992
Mario Divković 1990 2968
Andrej Graovac 1997 5029
Karlo Jovanović