Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK LIBERTAS MARINKOLOR Dubrovnik,
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Tomislav Japec 1984 1663
Neven Juzbašić 1980 322
Miho Simović 1993 3065
Roko Tošić 1979 330
Filip Mikulić