Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK JADRAN Poreč
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Mateja Arlović 2000 5524
Željka Sloković
Dora Popec
Doris Devčić 9539