Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SV. NEDELJA-NOVAKI II Rakitje, Školska 4 Rakitje, Školska 4 Davor Bilić 095/904-5541 davor.bilic@zg.t-com.hr
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Tomislav Turk 1993 3435
Lucija Mamić 1997 4239
Lucija Ljubej 1997 5337
Goran Turk 1964 3880
Ivan Hribar 1999 5882
Luka Hudjek 1952 7602
Ivo Božić 1997 7163
Dominik Dutković
Karlo Krizmanić
Matej Mandić
Renato Mamić 1964 9077
Marijan Minđak 1962 9078
Oliver Poljak
Gabrijel Kovačević
Tin Poljak 9402
Martin Hranj 9640
Alen Softić 10051