Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK KLEK Bolnička 11, Ogulin Mala sportska dvorana Mladen Dubić 091/528-9897 mladen.dubic1@ka.t-com.hr
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Matija Marković 1992 6135
Dražen Sušanj 1970 6138
Deni Turković 1994 6140
Andrej Dubić 1997 6129
Mateja Arlović 2000 5524
Ivan Žlimen 1989 2307
Marija Rendulić 1998 7407
Ira Tišma 2000 6139
Ljubica Vukelić 1966 7190
Martin Sučić 1989 3431
Filip Dubić 2005 7744
Sanda Šegulja 1982 1306
Jurica Miletić
Josip Miletić
Gabrijela Alviž
Marija Blašković
Željko Škripek
Ema Stipetić
Jana Bertović
Darija Dobrila
Mario Stipetić
Mirna Ganibegović