Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SESVETE Popovec Miroslav Cebović 099/7332-158 091/1959-161
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Luka Lacković 1999 6647
Luka Brekalo 1998 7098
Ignacije Jurković 2001 7099
Vladimir Kotarski 2000 7100
Stjepan Kušeković 1999 7101
David Radošević 1998 7883
Petar Kovačić 2001 7559
Ivan Trnski
Jakov Marčan
Filip Vinek 9430