Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STUBICA Donja Stubica OŠ Donja Stubica Nikola Gospočić 095/393-9466 spago2014@hotmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Marko Barić
Tomislav Drempetić-Hrčić 1968
Igor Velički 1982
Nikola Gospočić
Martin Repar
--- ---