Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
TUHELJ Tuhelj OŠ "Lijepa naša" Tuhelj Domagoj Karažija 098/9693-056 Zagorska Sela, Gornji Škrnik 2 dkarazijabbb@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Krunoslav Gežin 1960 091/2523-053
Ivica Halapir 1978
Željko Moguljak 1967 098/9708-139
Domagoj Karažija 1991 098/9693-056
Ivan Pavlinić 1984
-- --