Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
ZABOK-4MV Zabok, Matije Gupca 57 Dvorana Elektre Mladen Kušan 049/225-703 099/218-2648 mladen.kusan@trgocentar.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Martin Huis 1991
Vanja Vrančić 1989 5810
Miljenko Halapir
Mario Antolić 1977
Mladen Kušan 1963
-- -- -- --