Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
ZABOK Zabok, Matije Gupca 57 Dvorana Elektre Luka Vrančić 049/221-995 095/8786-926 Matije Gupca 156, Zabok vrancicluka@gmail.com
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Miroslav Coha 1962 049/236-054 098/241-238 5911
Luka Cvetko 1998 5807
Alan Paučnik 1992 5811
Ivan Tršinski 1998 5553
Luka Vrančić 1988 5809
Domagoj Kramarić 2001 6235
-- --