Naziv Adresa Dvorana Voditelj ekipe Telefon Mobitel Adresa voditelja Email
STK SAMOBOR II A. Hebranga 26a, Samobor Društveni dom Klokočevec Bernard Brglez 091/173-5131
Ime Prezime Godina Telefon Mobitel Broj iskaznice Vrsta reketa
Vid Šoić 1999 5884
Krešimir Šarić 1998 5883
Kristijan Golubić 2000 6828
-- --